MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA สนับสนุนงบประมาณโครงการ ”สานรัก สานพลัง ครอบครัวหัวใจสีเขียว”

21 ตุลาคม 2563 647
 วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นางสาวโสภา ม่วงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทน MEA มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ "สานรัก สานพลัง ครอบครัวหัวใจสีเขียว" ให้กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และนายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอุทยานฯ เป็นผู้รับมอบ ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต