MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ส่งมอบชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับ วัด และโรงเรียนวัดเสาธงหิน

12 พฤศจิกายน 2563 695
 นางเพ็ญจันทร์​ ทรรศนกุลพันธ์​ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยพนักงาน MEA ส่งมอบชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่​ โรงเรียนวัดเสาธงหินและวัดเสาธงหิน​ เพื่อประโยชน์​ด้าน​การ​ศึกษา​และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา​ ซึ่ง MEA ดำเนินการติดตั้งพร้อมใช้งาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเสาธงหิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน จึงได้ส่งเสริมรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการใช้พลังงาน ทั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก​ บริษัท​ ดับบลิว.ไอ.พี.อีเลคทริค จำกัด​ และบริษัท​ ไลท์ติ้ง แอนด์​ อีควิปเมนท์​ จำกัด (มหาชน) นำมาติดตั้งใช้งานในชุมชนถือเป็นการร่วมกันทำความดีแก่สังคมชุมชน ทั้งนี้ MEA ยังเดินหน้าส่งเสริมภารกิจที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ