MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA จัดกิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563”

4 ธันวาคม 2563 738
 วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธาน จัดกิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563” สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา MEA ได้จัดกิจกรรม “รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย MEA ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุมเพชรจอมเกล้า โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากสภาพเดิมใช้งานมานาน และ มีสภาพชำรุดไม่ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากร ที่ใช้หอประชุมนี้ ด้วยเหตุนี้ MEA จึงได้เข้ามาดำเนินการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด ให้ได้มาตรฐานของ MEA ประกอบด้วย การติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟฟ้า การเดินสายและติดตั้งระบบแสงสว่างระบบ LED ระบบสวิตช์และปลั๊ก รวมถึงการติดตั้งระบบสายดินสำหรับตู้น้ำดื่ม โดยใช้งบประมาณ จำนวน 620,000 บาท ใช้เวลาดำเนินการ 99 วัน

ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่ นอกจากช่วยให้เกิดความปลอดภัย แก่ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากร ในโรงเรียนป้อมพระจุลจอมแล้ว ยังมีระบบแสงสว่างที่จัดทำขึ้นภายใต้เทคโนโลยีโคมไฟชนิด LED ใหม่ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานให้แสงสว่างเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน สำหรับการปรับปรุงระบบสายดินตู้น้ำดื่มนั้น MEA ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบสายดินตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร และ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า MEA ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนโดยตลอดเสมอมา

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
//////////////////