MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ส่งมอบหน้ากากอนามัย 3 แสนกว่าชิ้น พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า มอบสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงวิกฤติ COVID-19

29 มกราคม 2564 832
 วันนี้ (29 มกราคม 2564) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัย โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา MEA ได้จัดพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รวมหน้ากากอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 155,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ MEA ยังได้มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 200,000 ชิ้นในช่วงวันเด็กที่ผ่านมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในเด็กและเยาวชนอีกด้วย
 
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ซึ่งนอกจากการจำหน่ายระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 155,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและเพิ่มการเข้าถึงหน้ากากอนามัยที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ ในช่วงวันเด็กที่ผ่านมา MEA ได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวสำหรับเด็ก จำนวน 200,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีขนาดถูกต้องเหมาะสม
 
นอกจากนี้ MEA ยังมีโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application และ Line: MEA Connect ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ MEA ( https://www.mea.or.th/content/detail/87/5716 ) สำหรับด้านการให้บริการนั้น แนะนำประชาชนใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่ง MEA ได้เตรียมความพร้อมนวัตกรรมด้านงานบริการและสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
- ชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทาง e-Payment ผู้แทนรับชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ทุกแห่ง หรือชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa สามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play 
- MEASY เป็นระบบงานบริการครบวงจรที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้บริการขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า บริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ ขอย้ายเสา/สายไฟฟ้า ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ขอคืนเงินค่าบริการ หรือแจ้งค่าไฟฟ้าผิดปกติ รวมถึงการของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถรับบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น 
- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน SMS หรือ Email สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification 
และล่าสุด MEA เปิดบริการช่องทาง Line : MEA Connect เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเป็นเพื่อน ได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl โดยงานบริการออนไลน์ทั้งหมดนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าไปเลือกใช้บริการได้ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ 
 
รองผู้ว่าการ ฯ กล่าวต่อไปว่า MEA มีความห่วงใย จึงขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดของ ศบค. เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีมาตรการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการ ศบค.  D-M-H-T-T ( D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่แมสก์กัน H-Hand washing  หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปฯ ไทยชนะ) สำหรับการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ นั้น MEA มีความพร้อมโดยจะเพิ่มการดูแลงานฉุกเฉิน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญ การดูแลระบบไฟฟ้าสำหรับสถานกักตัวของรัฐ เพื่อเฝ้าระวังโรคในผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 14 วัน (State quarantine) เป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ