MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

2 มีนาคม 2564 457
 วันนี้ (2 มีนาคม 2564) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือชนิดพกพาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดย MEA ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ