MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562 9724
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 

**ตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online รูปแบบใหม่ได้ที่ https://www.mea.or.th/poweroutage
(ยกเลิกรูปแบบเดิมวันที่ 3 สิงหาคม 2562)
ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2562 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 3.19 MB
569 26 ก.ค. 62
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2562 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 9.41 MB
512 26 ก.ค. 62

รูปภาพ