MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบเงินช่วยเหลือ รพ.บุษราคัม รักษาผู้ป่วย COVID-19

28 มิถุนายน 2564 328
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทุกคนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วนั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งแก้ไขวิกฤติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อและมีความเสี่ยงจากอาการของโรค จึงได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท (11,170,137 บาท)

นอกจากนี้ MEA ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เตรียมพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง