MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประกาศเลื่อนกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

30 มิถุนายน 2564 251
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศเลื่อนกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ 

คลิกอ่านรายละเอียด 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living