MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี บิดาแห่งไฟฟ้าไทย

1 กรกฎาคม 2564 276
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สหภาพแรงงานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และสหกรณ์บริการฯ MEA ร่วมวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ณ การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต ทั้งนี้ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) นับเป็นผู้ริเริ่มนำไฟฟ้ามาใช้ในประเทศและถือเป็นผู้ให้กำเนิดไฟฟ้าไทย จนได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งการไฟฟ้าไทย"

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

///////

รูปภาพ