MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เร่งสนับสนุนชุมชนบ้านครัวเหนือ ส่งมอบถุงยังชีพสู้ภัย COVID-19

2 กรกฎาคม 2564 247
 วันนี้ (2 กรกฎาคม 2564) นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด โดยมี นายยุทธนา เซอร์ประยูร ประธานชุมชนบ้านครัวเหนือ เป็นผู้รับมอบ โดยในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผักกาดดองกระป๋อง รวมถึงยาพาราเซตามอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต
 
MEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัดต่าง ๆ จึงได้เร่งสนับสนุนชุดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยที่ผ่านมา MEA ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง รวมถึงอีกหลายชุมชนในพื้นที่ให้บริการ MEA อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จาก COVID-19 เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุมชนในการรับมือกับวิกฤติการระบาดในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ