MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ www.mea.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง
เบอร์โทร 02-256-3192 E-mail: mearecruit@mea.or.th