MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน
Business Overview
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน การทวนสอบเครื่องวัดทางกล และ อุณหภูมิ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และ มาตรฐานคุณภาพๆ เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพของอุปกรณ์ และทำเกิดความมั่นใจในการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
ผลงานที่ผ่านมา
  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ
  • กรมทางหลวง
  • สำนักงานเขตฯ ของ กรุงเทพมหานคร
Contact Us
โทรศัพท์ : 0-2242-5405
โทรสาร : 0-2242-5125
อีเมล์ : rdd.etd.gt@mea.or.th