• MEA

ผลิตภัณฑ์ MEATECH

MEATECH

ผลิตภัณฑ์ MEATECH

 


ผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน (Easy Check Outlet)
จำหน่ายหมดไม่มีวางจำหน่ายที่ 
One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง 18 เขต,
การไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยเพลินจิต และการไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยดาวคะนอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2411-2401 ต่อ 5441

 


MEATECH

เป็นเครื่องหมายการค้าของการไฟฟ้านครหลวงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน

ราคา : 200 บาท


ติดต่อซื้อสินค้าได้ที่:

One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง 18 เขต, การไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยเพลินจิต และการไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยดาวคะนองหมายเลขโทรศัพท์จุดจำหน่ายเครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน (Easy Check Outlet)

 
การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 0-2242-5219
0-2242-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี 0-2902-5219
0-2902-5323
การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี 0-2878-5219
0-2878-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ 0-2832-5219
0-2832-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย 0-2348-5219
0-2348-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ 0-2877-5219
0-2877-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา 0-2611-5219
0-2611-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ 0-2725-5219
0-2725-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ 0-2791-5219
0-2791-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี 02-907-5219
0-2907-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี 0-2769-5219
0-2769-5319
สาขาย่อยเพลินจิต 0-2256-2347
0-2256-3344
สาขาย่อยดาวคะนอง 0-2476-9488
0-2476-7504
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน 0-2792-5219
0-2792-5319
การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ 0-2220-5219
0-2220-5319

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
 

0-2841-5219
 
การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว 0-2716-3219
0-2716-3319
การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง 0-2792-3219
0-2792-3319
การไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ 0-2769-3219
0-2769-3319
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง 0-2834-3219
0-2834-3319
ผลิตภัณฑ์ MEATECH
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-2401 ต่อ 5440, 5441

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 65,648
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5384
  • MEA
    E-mail : meatech@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง