MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

แบบสำรวจ

คุณคิดว่า เว็บไซต์ กฟน. ควรปรับปรุงอะไรบ้าง

คุณคิดว่า เว็บไซต์ กฟน. ควรปรับปรุงอะไรบ้าง
Choice Result
เว็บไซต์สวยงาม และทันสมัยดีแล้ว 96
เว็บไซต์ทำงานไม่สมบูรณ์ 64
ขนาดเว็บไซต์ไม่พอดีกับหน้าจอ 7
เว็บไซต์รกเกินไป 19
เว็บไซต์ ทำงานช้า 29
หาข้อมูลไม่พบ หรือพบยาก 220

คุณคิดว่า ”mea.or.th” ปรับโฉมใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง?

คุณคิดว่า ”mea.or.th” ปรับโฉมใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง?
Choice Result
ใช้งานง่าย, เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 13
มีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน 10
สวยและทันสมัย 44
ไม่รู้สึกแตกต่างจากเดิม 16