MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10360 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/031/2564 ลว. 25 พฤษภาคม 2564

ซื้อพร้อมติดตั้ง 24 kV Ring Main Unit 2 IN 2 OUT พร้อม Outdoor Enclosure และ 24 kV Ring Main Unit 2 IN 1 OUT จำนวน 1 LOT ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 25 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64 26 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/030/2564

จ้างก่อสร้างห้องไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 21 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/029/2564 ลว. 21 พฤษภาคม 2564

ซื้อ 12/24 kV Unit Substation Spec No.105 (BQD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน 21 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.รฟ.5/416/2564

จ้างบริการอุปกรณ์ 115kV CT จำนวน 12 ชุด Ratio 2000/5 A C400 HAEFELY รุ่น IOSK123 สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/028/2564

จ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารบริหาร สำหรับใช้งานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 17 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000124378

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000115693

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ.320000115692

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ.320000112788

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.3/027/2564 ลว. 28 เมษายน 2564

ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ STAINLESS STEEL OUTDOOR ENCLOSURE จำนวน 1 LOT ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 28 เม.ย. 64 - 18 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 - 18 พ.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

ตกลงราคา

จจ.(ซ)/รฟ.4/026/2564 ลว. 22 เมษายน 2564

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันพิกัดกำลัง 1250 เควีเอ จำนวน 4 เครื่อง ที่ อาคารที่พักแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก 22 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64 22 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.3/025/2564

จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับใช้งานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 16 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64

เวลา 08:00-15:00

  • 10,360รายการ