MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : จจ.(จ)/บร.2/034/2564
  เรื่อง : จ้างขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 69/24 kV ขนาด 30/40 MVA สำหรับใช้งานที่ บจก.ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
  รายละเอียด :  

ผู้สนใจเสนอราคากรุณาดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดตามไฟล์แนบ เพื่อทำการเสนอราคา


  ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ : 14 มิ.ย. 64 - 21 มิ.ย. 64   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:00    
  สถานที่ขอรับรายละเอียด :
  ราคาแบบชุดละ : รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 14 มิ.ย. 64 - 21 มิ.ย. 64    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 15:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : 22 มิ.ย. 64    ระหว่างเวลา 11:00  น. -   11:00 น.
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : อาคาร 2 ชั้น 8 แผนกจัดซื้อจัดจ้าง ฝธค.เขตธนบุรี
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2411-2401 ต่อ 5443
  ไฟล์แนบ : ราคากลาง บจก.ที.ซี.ซี.ฯ.pdf    [download]
ใบเสนอราคา บจก.ที.ซี.ซี.ฯ.pdf    [download]
BOQ บจก.ที.ซี.ซี.ฯ.pdf    [download]
TOR บจก.ที.ซี.ซี.ฯ.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 14 มิ.ย. 64
    ผู้ลงประกาศ : จันทร์เพ็ญ ช้างทอง
ตำแหน่ง :
Email :