MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1191 รายการ)

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง จำนวนเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ

2564

ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 509,000 kg

193,256,509.2 บาท

6 / 2564

2564

สมัครบริการ Gartner (Executive Programs Member with Industry)

4,492,930.00 บาท

4 / 2564

2564

ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 585,000 KG.

179,021,700.00 บาท

2 / 2564

2564

เครื่องวิทยุลูกข่ายวิทยุสื่อสาร DTRS

3,210,000.00 บาท

5 / 2564

2564

จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าชิดลมและศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

2,272,680.00 บาท

6 / 2563

2562

งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๘, ๙, ๑๐ ฝคฟ. ชิดลม ในโครงการสํานักงานสีเขียว

3,470,652.00 บาท

2 / 2563

2563

โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

4,815,000.00 บาท

6 / 2563

2564

ALUMINUM INGOT จำนวน 929,000 KG.

81,649,624.20 บาท

2 / 2564

2563

โครงการพัฒนาการจัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

20,000,000.00 บาท

3 / 2563

2563

การจัดจ้างเหมาบริการงานรับชำระค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการอื่นๆ ประจำปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

20,720,000.00 บาท

10 / 2562

2562

งานรื้อย้ายสายไฟฟ้า ณ บริเวณทางเข้าโครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม.15 (ขาออก)

3,805,776.00 บาท

8 / 2562

2563

ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 1,838,000 KG

472,627,731.20 บาท

2 / 2563

  • 1,191รายการ