MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3115 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ฝกส.052/2564
งานยกคอบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับระดับฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกันกับพื้นผิวจราจร ตามข้อโครงการ 12.2.13.2 ณ สถานีย่อยรุ่งประชา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 2 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ก.ค. 64
ฝกส.062/2564
งานจัดทำแผงกั้นคอกหม้อแปลง ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.5 ณ สถานีย่อยรามคำแหง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 ก.ค. 64 - 8 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ค. 64
MP4-8950-DBX เลขที่โครงการ e-GP 64027412486
ซื้อTerminator kit outdoor type for 12/20 kV 400 sq.mm copper cable
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 ก.ค. 64 - 8 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ค. 64
MP4-8942-BGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 64067462678
Universal fuse link type K rating 140 A (Code 5920-353-14100) จำนวน 1,000 เส้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 30 มิ.ย. 64 - 9 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ก.ค. 64
ฝกส.051/2564
งานจัดทำแผงกั้นคอกหม้อแปลง ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.5 ณ สถานีย่อยฉลองกรุง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 30 มิ.ย. 64 - 7 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 64
ฝกส.035/2564
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงกลางพร้อมอุปกรณ์ โครงการ S OASIS ในนาม บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ณ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ปากซอย 9
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 29 มิ.ย. 64 - 6 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.ค. 64
MP4-8970-DGX เลขที่โครงการระบบ e-GP: 64027400998
24 kV 16 kA RMU 2IN 2CB (200A) with DMS and VT (code 6120-612-44150) จำนวน 7 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 มิ.ย. 64 - 7 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 64
ฝกส.055/2564
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV Feeder TP-416 และ TP-426 ตามข้อโครงการ 12.3.21 ณ สถานีย่อยเทพารักษ์ ถนนบัวนครินทร์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 มิ.ย. 64 - 5 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 64
ฝกส.042/2564
งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและช่วยกองงาน สำหรับงานก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน ในพื้นที่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 มิ.ย. 64 - 5 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 64
MP4-8970-GGX เลขที่โครงการระบบ e-GP: 64027321799
ประกวดราคาซื้อ12 kV 20 kA RMU 2IN 2CB (200A)(ATF) with DMS and VT (code 6120-612-44090) จำนวน 10 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 มิ.ย. 64 - 7 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 64
64067221696 (ฺEV/B008/2564)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู/ชม. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ,ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู/ชม. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานที่ อาคารไม้ ฟขธ.(งบ.3) ด้วยวิธีป
วันที่ขายแบบ : 28 มิ.ย. 64 - 6 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.ค. 64
PM4-4208-WGZ เลขที่โครงการ 63077141402
Thermoscan (IR Camera) 3 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 มิ.ย. 64 - 5 ก.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 64
  • 3,115รายการ