MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
ฝกส.211/2560 (วฉ.)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานขนย้ายตำแหน่งตู้ PDC และแนวสายใต้ดิน โครงการเดอะเบส จตุจักร-หมอชิต บริเวณถนนพหลโยธิน (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือ)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฐิติและแม่
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
177,396.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
177,396.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
19 ม.ค. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
ฝกส.211/2560 (วฉ.)