MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
กกต. 005/2561
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อ Power Bank สำหรับชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Hoco B30 ขนาดความจุแบตเตอรี่ 8000 mAh พร้อมรับประกันอย่างน้อย 6 เดือน
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
31,030.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
26 ม.ค. 61
แนบเอกสารประกาศ
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
กกต. 005/2561