MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (26283 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บจ.ฟขป.32/0720/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.ค. 64
บ.ฟขร. 10/ 181 /2564
อุปกรณ์ทาสีต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม3
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บ.ฟขท.32/9124/2564
จัดจ้างปักเสา-พาดสาย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญกนกกาญจน์และชูศักดิ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 31 พ.ค. 64
บ.ฟขร. 10/ 180 /2564
สีน้ำมัน HIGH WAY
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0718/2564
พาดสาย และติดตั้งกิ่งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0716/2564
พาดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บ.ฟขข.10/0164/2564
น้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 มิ.ย. 64
บ.ฟขร.31/226/2564
ปักเสาพาด-สาย 300001917591
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิิ้ลยู.เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 มิ.ย. 64
บ.ฟขร.31/220/2564
ปักเสาพาด-สาย 300001916177
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิิ้ลยู.เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 มิ.ย. 64
บ.ฟขร.31/232/2564
ปักเสาพาด-สาย 300001900036
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิิ้ลยู.เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 มิ.ย. 64
บ.ฟขร.31/206/2564
ปักเสาพาด-สาย 300001915816
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิิ้ลยู.เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 มิ.ย. 64
บ.ฟขร.31/224/2564
ปักเสาพาด-สาย 300001922545
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิิ้ลยู.เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 มิ.ย. 64
  • 26,283รายการ