MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (26283 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ฝกส.007/2561(จ.)
ซื้อ เครื่องตัดคอนกรีต สำหรับใช้งานี่แผนกติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วาย ยู ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.พ. 61
กกต.022/2561
จ้างให้บริการ Green Fee ,Caddies, Extra Caddies, Golf Cart ,Extra Golf Cart
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผล : ราคาจ้างสุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.พ. 61
ฝกส.238/2560 (วค.)
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด บริเวณสถาบันโรคผิวหนัง ถนนราชวิถี โครงการพญาไท (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์การช่าง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.พ. 61
130229174
จ้างตรวจวัด On-line Partial Discharge ของ 24 kV Underground Cable ในนาม บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย)
เหตุผล : ถูกต้องตามข้อกำหนดและราคาต่ำที่สุด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.พ. 61
ฝกส.8/2561 (วฉ.)
งานจ้างเหมาบริการงานธุรการ ของแผนกบริหารทั่วไป ฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ก.พ. 61
ฝกส.013/2561 (จ.)
ซื้อเครื่องเป่าลม พร้อมท่อลม สำหรับใช้งานที่แผนกซ่อมบำรุง กองก่อสร้างโยธา ฝ่ายก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ก.พ. 61
ฝกส.022/2561(จ.)
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเปิดทึบ ประตู 2 บาน สำหรับใช้งานแผนกจัดการสัญญาจ้าง บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับบลิว.เอ็น.พี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ก.พ. 61
ฝกส.260/2560(จ.)
กระดาษขาวพล็อต 80 แกรม 24 นิ้ว (62 ซม. x 50 ม.) และตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง Epson SureColor T3270, 24” Printer
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ก.พ. 61
กกต.019/2561
จัดซื้อเสื้อยืดโปโลสำหรับผู้บริหาร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผล : ตรง Spec และเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.พ. 61
ฝกส.023/561(จ.)
ซื้อ หมึกพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND MTL-309L สำหรับใช้งานในฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.พ. 61
มท 5327/17/61
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องยาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดับบลิวดีพี จก.
เหตุผล : ตรง Spec และเป็นราคาที่สืบจากท้องตลาด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 61
ฝกส.010/2561 (จ.)
ซื้อเครื่องตบดิน สำหรับใช้งานที่แผนกจัดการยานพาหนะและเครื่องมือ กองบริการงานก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.พ. 61
  • 26,283รายการ