MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (26283 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ฝอบ.ส.2/2561
งานเพิ่มและปรับแก้ข้อมูล บริการสแกนแบบและพิมพ์แบบ ป้อนข้อมูลระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 ธ.ค. 60
ID0-4626-WGZ
เช่าบริการวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตสำหรับเครือข่ายของ กฟน.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ธ.ค. 60
มท 5327/106/60
จ้างซ่อม/ค่าอะไหล่เครื่องพิมพ์ RICOH AFICIO SP C820DN
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.
เหตุผล : ตรง Spec และราคาเหมาะสม
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ธ.ค. 60
มท 5327/105/60
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ RICOH SPC340DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.
เหตุผล : ตรง Spec และราคาเหมาะสม
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ธ.ค. 60
130222604
จ้างบริษัททัวร์ดำเนินการจัดการการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แทรเวิล ทริพ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 พ.ย. 60
130222952
จ้างจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแผนการดำเนินงาน ด้าน ESG ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เหตุผล : แนวคิดและราคาเหมาะสม ได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ price performance
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 พ.ย. 60
130221459
จอ LED Smart Digital TV ขนาด 43 นิ้ว และ Wall Mount สำหรับแขวนทีวี จำนวน 24 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกจิน โซลูชั้น แอนด์มีเดีย จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 พ.ย. 60
มท 5327/102/60
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดกระจก ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บาน พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดับบลิวดีพี จก.
เหตุผล : ตรง Spec และเป็นราคาที่สืบจากท้องตลาด
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 พ.ย. 60
ฝกส.210/2560 (วฉ.)
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ไส้กรองน้ำมันเครื่อง อัดจาระบี ยานพาหนะส่วนกลางของฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 พ.ย. 60
130221750
ซื้อภาพหัตถศิลป์ทองคำ 99.9 ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขนาด 30x45 cm.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเชียส อาร์ต ดีไซน์ จำกัด
เหตุผล : ตรง Spec และเป็นราคาที่สืบจากท้องตลาด
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 พ.ย. 60
MD1-5040-TGE
จ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง สามเสน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 พ.ย. 60
130221708
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม รร.นาคดีอนุสรณ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
เหตุผล : ถูกต้องตามข้อกำหนดและราคาต่ำที่สุด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 พ.ย. 60
  • 26,283รายการ