MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (26283 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
130221702
จ้างขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 115kV ภายในสถานีย่อยลาดกระบัง (Outdoor Switching Unit ชั่วคราว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล : ถูกต้องตามข้อกำหนดและราคาต่ำที่สุด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 พ.ย. 60
130221698
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายนิพนธ์ สุวรรณโณ
เหตุผล : ถูกต้องตามข้อกำหนดและราคาต่ำที่สุด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 พ.ย. 60
บ.งสค.078.1/2560
จ้างเหมารถตู้โดยสารสำหรับการศึกษาดูงานของพนักงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายนิรุทธิ์ แย้มงาม
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 พ.ย. 60
  • 26,283รายการ