MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ชำระผ่านตู้ ATM
หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า » ชำระผ่านตู้ ATM

ชำระผ่านตู้ ATM

การชำะผ่านตู้ ATM


เงื่อนไขการรับชำระ

  • 1

   รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ

  • 2

   ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

วิธีการชำระ

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่ท่านมีบัตรอยู่ โดยมีขั้นตอนการชำระดังนี้

  • 1

   สอดบัตร

  • 2

   กดรหัสส่วนตัว

  • 3

   เลือกชำระค่าสาธารณูปโภค เลือกชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง

  • 4

   สแกนบาร์โค้ด หรือ กดเลขที่บัญชีแสดงสัญญา และกดหมายเลขใบแจ้งค่าไฟฟ้า 11 หลัก พร้อมระบุจำนวนเงินตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า

  • 5

   กดยืนยันการชำระเงิน

  • 6

   รับใบรับเงินและใบรับเงินค่าธรรมเนียมการชำระ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  • 7

   การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป
ตู้ ATM ของธนาคารที่ให้บริการ ตราสัญลักษณ์
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)