MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ชำระผ่านทาง INTERNET/MOBILE Banking
หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า » ชำระผ่านทาง INTERNET/MOBILE Banking

ชำระผ่านทาง INTERNET/MOBILE Banking

การชำระผ่านทาง Internet - Mobile Banking


เป็นบริการที่ท่านสามารถทำรายการผ่านเว็ปไซต์ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ ผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking

เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน

  • 1

   รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ

  • 2

   เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

  • 3

   ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

  • 4

   ติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ และกำหนด Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าทำรายการ

  • 5

   ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking ที่ทางธนาคารกำหนด

  • 6

   ยืนยันการชำระเงินและเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะได้รับข้อความแจ้งการทำรายการทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

  • 7

   การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ

ตู้ ATM ของธนาคารที่ให้บริการ ตราสัญลักษณ์
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ให้บริการทั้งระบบ Internet Banking และ Mobile Banking
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการทั้งระบบ Internet Banking และ Mobile Banking
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการเฉพาะระบบ Internet Banking
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ให้บริการทั้งระบบ Internet Banking และ Mobile Banking
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการเฉพาะระบบ Internet Banking
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ให้บริการเฉพาะ Internet Banking
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการทั้งระบบ Internet Banking และ Mobile Banking
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
ให้บริการเฉพาะ Internet Banking
ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)
ให้บริการเฉพาะ Internet Banking
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการทั้งระบบ Internet Banking และ Mobile Banking
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ให้บริการทั้งระบบInternet Banking และ Mobile Banking
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย)
จำกัดให้บริการระบบ
ธนาคาร ออมสิน
ให้บริการทั้งระบบInternet Banking และ Mobile Banking
บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
ให้บริการทั้งระบบInternet Banking