MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า » ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

เงื่อนไขการรับชำระ  • 1

   รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ

  • 2

   ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

  • 3

   ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

  • 4

   ติดต่อธนาคารเพื่อขอรับ User ID

วิธีการชำระ

  • 1

   กดเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารที่เปิดให้บริการ

  • 2

   กดรหัสส่วนตัว

  • 3

   เลือกชำระค่าสาธารณูปโภค เลือกชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง

  • 4

   กดเลขที่บัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก

  • 5

   กดเลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 11 หลัก

  • 6

   ระบุจำนวนเงินให้ตรงตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า

  • 7

   กรณีที่ทำรายการจากเครื่อง FAX เครื่องจะบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรับเงิน พร้อมใบค่าธรรมเนียมให้

  • 8

   การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป

ขื่อธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ ตราสัญลักษณ์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทร. 1572
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2888-8888
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 1551
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2626-7777