MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า ม.ค. - ธ.ค. ปี 2562


  เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บไม่สาหัส รวม
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 0 0 0 0
งานรับเหมารายย่อย 2 0 2 4
ประชาชนทั่วไป(สายนอก) 1 0 2 3
ประชาชนทั่วไป(สายใน) 1 0 1 2
ความบกพร่องของระบบ 0 0 1 1
รวม 4 0 6 10

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
59_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 196.62 KB
1,171 16 มิ.ย. 60
61_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 28.63 KB
514 23 พ.ค. 62
62_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 28.57 KB
422 24 เม.ย. 63