MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
เจตจำนงการบริหารงาน
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน » เจตจำนงการบริหารงาน

เจตจำนงการบริหารงาน

 

  

ภาพบรรยากาศการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2560 - 61


 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน กฟน_TH.pdf
ขนาดไฟล์: 2.37 MB
692 22 พ.ค. 61
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน กฟน_EN.pdf
ขนาดไฟล์: 4.51 MB
661 22 พ.ค. 61
ประกาศเจตจำนง 2019.pdf
ขนาดไฟล์: 293.95 KB
463 1 เม.ย. 62
ประกาศเจตจำนง 2019 Eng Ver.pdf
ขนาดไฟล์: 7.42 MB
345 29 มิ.ย. 62