MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » การจ่ายเงิน » การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ    การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ของ กฟน. ทราบว่า กฟน. จะชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน ผ่านบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ